WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3c64_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_wfblocks7`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3c64_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_wfblocks7`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3c64_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_wfblocks7`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3c64_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_wfblocks7`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_3c64_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_wflivetraffichuman`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_3c64_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_wflivetraffichuman`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_3c64_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_3c64_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_wflivetraffichuman`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_3c64_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_wflivetraffichuman`

Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên năm học 2022-2023 - TRUNG TÂM TUYỂN SINH

Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên năm học 2022-2023

Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2022-2023. Ngày 8/11/2022, Trường Đại học Thành Đông long trọng tổ chức Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên Nhà trường.

Tuần sinh hoạt Công dân – sinh viên năm học 2022 -2023 nhằm giúp cho sinh viên trong Nhà trường nắm vững những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị – kinh tế – xã hội của đất nước, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào học tập trong Nhà trường. Nâng cao nhận thức của sinh viên về quyền, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của SV trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành Giáo dục, của Nhà trường đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rèn luyện đối với sinh viên. Giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của mình thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật về công tác sinh viên; Đoàn thanh niên và các nội dung về khởi nghiệp sinh viên.

Thông qua Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên, nhà trường cũng hy vọng những thông tin bổ ích được truyền đạt tới sinh viên sẽ là một trong những nền tảng để sinh viên hoạch định phương pháp và mục tiêu phấn đấu của bản thân cho phù hợp, đạt được kết quả học tập tốt, và thành công trong năm học 2022 – 2023.

Sau đây là một sốt hình ảnh về chương trình:

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

  Họ và tên

  Điện thoại

  Email

  Trường tốt nghiệp gần nhất

  Xét tuyển theo

  Hệ đào tạo

  Chuyên ngành

  Hệ cam kết đào tạo

  Địa chỉ liên hệ

  Địa điểm nộp hồ sơ và học tập


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Gọi ngay
  Chat với chúng tôi qua Zalo Miền Bắc
  Chat với chúng tôi qua Zalo Miền Nam
  Facebook Messenger

  Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_3c64_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
  SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`